Blog

Darujte 2 percentá z vaších daní

finalwww

Prečo poukázať 2 per.

Podporíte tak činnosť občianského združenia, ktoré sa venuje deťom, mládeži aj dospelým najmä v týchto oblastiach: Kungfu pre deti, VingTsun, Escrima, Lukostreľba a iné....

ĎAKUJEME!

Údaje občianského združenia

Obchodné meno (Názov): KWOON - vzdelávacie centrum
Právna forma: Občianske združenie
IČO/SID: 37793446
Sídlo: 08001 Prešov, Budovateľská 38
Číslo účtu:SK4483300000002801730520

Vyplnte si a  

 banner

 
Ako poukázať 2% svojej dane? 
 Ak podávate daňové priznanie ako fyzická osoba:
 1. skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (3%) z Vašej dane za rok 2019 nie je nižšia ako 3,32 €,
 2. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2019
  • 3% z dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k daňovému priznaniu,
 3. do 2. apríla 200 zaplaťte daň za rok 2019 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak podávate daňové priznanie ako právnická osoba:

 1. skontrolujte, či nemáte nedoplatok na dani z minulosti a či výška 2% (1,5%) z Vašej dane za rok 201 nie je nižšia ako 8,30 €,
 2. do príslušných oddielov v daňovom priznaní vyplňte údaje a sumu zodpovedajúcu 2% z dane, ak ste POSKYTLI finančný dar na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba SZ o.z.) v minimálnej výške 0,5% zaplatenej dane do lehoty na podanie daňového priznania, alebo 1,5% z dane, ak ste ho NEPOSKYTLI,
 3. do 2. apríla 2020 zaplaťte daň za rok 2019 a podajte daňové priznanie príslušnému daňovému úradu.

Ak ste zamestanec:

 1. požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane, v ktorej potvrdí výšku zaplatenej dane a potvrdí, že nemáte nedoplatok na dani za rok 2019,
 2. Vypočítajte si 2% (3%) zo zaplatenej dane, vypočítaná suma nesmie byť nižšia ako 3,32 €,
 3. vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy zodpovedajúcej:
  • 2% z dane, ak ste neboli dobrovoľníkom v roku 2019
  • 3% z dane, ak ste v roku 201 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré priložíte k k vyhláseniu,
 4. pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie spolu s Potvrdením daňovému úradu v mieste trvalého bydliska do 30. apríla 2020.