Escrima

Escrima (Kali, Arnis, Silat) vychádza z konceptov filipínskeho boja s chladnými zbraňami.

 

 

Namiesto nácviku veľkého množstva existujúcich techník a drilov mu ide predovšetkým o pochopenie celkového konceptu boja s chladnými zbraňami, či už filipínskymi alebo európskymi.

Žiak prechádza v priebehu výučby tréningovými programami s mnohými druhmi zbraní a učí sa vnímať boj nie ako zložitú situáciu, ale rieši konflikt z pohľadu vzdialenosti, vytvorenia si výhodného uhlu, načasovania útoku a obrany a ďalších základných princípov, ktoré zjednodušia a zefektívnia jeho vnímanie boja. Pozerá sa teda na celú situáciu z určitého geometrického nadhľadu a nie je paralyzovaný myšlienkami o tom, ktorú z mnohých techník použije.

Škola Prešov