Ving Tsun

Vysoko efektívne bojové umenie zamerané na reálnu sebaobranu.

Kwoon - školy sebaobrany: Prešov a Košice

 

(Wing Tsun,Wing Chun...) je bojové umenie pochádzajúce z Číny, maximálne zamerané na reálnu sebaobranu a boj.

V našej škole je Ving Tsun zameraný na čo najrýchlejší nárast obranyschopnosti žiaka. Hlavným meradlom je pre neho funkčnosť, oslobodenie sa od striktných dogiem ako má vyzerať ”správny Ving Tsun” , a využívanie princípov spoločných pre všetky bojové umenia. Ving Tsun je teda predovšetkým veľmi rýchlym a efektívnym spôsobom boja, v ktorom žiak vidí výsledky už za krátku dobu.

Učíme štýl Yip Man Ving Tsun, základ tvorí učenie GM Leung Tinga. GM Leung Ting bol jedným z posledných "Close Door" študentov GM Yim Mana - žiak za zatvorenými dverami v Hong Kongu 

 

VingTsun Kung Fu

Formy bez zbrane

1. Siu Nim Tau

Forma Siu Nim Tau je prvou formou ("Malá myšlienka"), ktorá sa učí vo Ving Tsun. Učí praktizujúcich prvé predstavy o technikách a aplikáciách systému Ving Tsun. Obsahuje najdôležitejšie základné prvky - techniky, ktoré - bez ohľadu na úroveň - musia byť vždy vykonávané. Možno tiež povedať, že Siu Nim Tau je "hľadanie mosta".

2. Chum Kiu

Chum Kiu (spúšťací most) učí celkovú prácu tela súvisiacu s nohami a rukami. Táto forma umožňuje študentovi zlepšiť jeho postoj a lepšie rozvinúť jeho silu. Práca krokov sa stáva flexibilnejšou. Chum Kiu je tiež formou "budovania a spúšťania mostov".

3. Biu Tze

Forma Biu Tze je čistá forma útoku. Každý cvičiaci Vin Gtsun by mal vedieť, že v systéme Wing Tjun neexistujú obranné pohyby. Všetko je zamerané na útok. Preto sa Biu Tze nazýva aj "jazda na moste". 
Stručne povedané, vyššie uvedené tri formy tiež poskytujú útočné úrovne, ktoré sú veľmi dôležité v Ving Tsun: 
• hľadanie súperovho útoku 
• budovanie útokov 
• vždy zostať v ofenzíve (proti útoku)

Tripod Dummy

Forma s pomôckou ktorá pozostáva z troch kmeňov, ktoré sú pevne zakotvené v zemi a vytvárajú rovnoramenný trojuholník. Tvar zlepšuje krokovú prácu a zvyšuje pevnosť kopov.

Muk Yan Jong

Forma na drevenom panákovi, pozostávajúca z ôsmich sekcií. Je v Yip Man Ving Tsun veľmi dôležitá hlavne kvôli uhlovej práci. Tu sa pokročilý študent naučí ďalšiu krokovú prácu, buduje silu a stabilitu a učí sa, do akej miery môže preniknúť do "protihráča", súpera. 
Formou sa praktizujúci stále učia časti z formy na drevenom panákovy. Cvičenia v dvojiciach sa praktizujú v ôsmich sekciách. Forma je prehlbovaná s implementovaný partnerom.

Chi Gerk

Chi-Gerk je cvičenie s partnerom nohami. Tu praktizujúci vykonávajú rôzne útoky a obranné pohyby v kombinácii podnetmi od súpera.

Luk Dim Poon Kwun 

Forma 6 a1/2 techniky s dlhou tyčou trénuje celé telo. Tu sa praktikant učí efektívnemu budovanie pevnosti a presnosti zamerania. Zlepšuje si core a stabilitu. Takisto sa zlepšuje jeho odhad vzdialenosti. 

Bart Cham Dao - forma dvoch krátkych mečov/nožov 

Forma Bart Cham Dao je poslednou a najdôležitejšou formou v Yip Man Ving Tsun. Tu praktizujúci používa dva krátke meče alebo motýľové nože na rôzne pohyby s oboma rukami. Vyššia stimulácia dáva praktizujúcemu slobodu v pohybe a úplnú kontrolu nad svojim telom. Študent Bart Cham Dao rýchlo rozvíja lepšiu koordináciu a prebúdza bojového ducha. Zároveň kontinuálna práca mu pomáha konať viac voľne a rýchlejšie. Stabilizuje celé telo a vytvára  tzv. bezpečnú štruktúru.

Chi Sao

- jednoručné

- obojručné

- Chi Gerk - nohami

- Chi Kwun - dlhou tyčou