Motto: Keď si začneš myslieť, že si dosiahol majstrovstvo, začína tvoj skutočný boj o udržanie toho majstrovstva. Skromnosť, neustále učenie a hľadanie dokonalosti sú kľúčové, pretože na tvojej ceste bojovného umelca nikdy nie je koniec.

Si-fu Ján Hvizdoš

Zakladateľ a učiteľ

KWOON je založený na koncepte súkromného vzdelávacieho priestoru. Jeho názov “Kwoon” pochádza z čínskeho slova pre miestnosť, kde sa uskutočňuje tréning a vzdelávanie, podobne ako japonské “dojo”. V našom prostredí sa výuka a vzdelávanie odohráva v príjemnej a priateľskej atmosfére. Hlavným cieľom je túžba naučiť sa niečo nové a rozvíjať schopnosti, znalosti a zručnosti.